Warsztaty Badawcze

Regularne badanie konsumentów jest kluczowe do udoskonalania oferty. Przeprowadzimy dla Ciebie szczegółowe warsztaty badawcze, dzięki którym posiądziesz informacje potrzebne do rozwoju Twoich produktów i usług.

Jak przeprowadzamy warsztaty badawcze?

Realizujemy badania jakościowe z pracownikami organizacji i nabywcami jej oferty. Mają one na celu określenie różnic w postrzeganiu marki między obiema grupami. Pozwala to na zdefiniowanie faktycznych punktów styku z usługą lub produktem. Pomaga także określić kierunek działań dla stworzenia pozytywnego Customer Experience.

Warsztaty Badawcze Wrocław

Przed rozpoczęciem projektu

Określimy wspólnie z Tobą cele strategiczne warsztatu badawczego oraz mierniki realizacji. Zdefiniujemy konkretne grupy docelowe, których potrzeby mają zostać zdefiniowane podczas współpracy.

Warsztat badawczy

Wypracujemy z działem marketingu lub insightu obszary, które mają zostać zmapowane podczas pracy.

Dostosujemy do Twoich potrzeb scenariusz oraz techniki, które wykorzystamy w trakcie warsztatu. Sesja trwa około 6 godzin z udziałem minimum 4 konsumentów. Możemy podczas niej wykorzystać takie narzędzia jak: rejestracja mimiki twarzy konsumenta, Customer Journey Mapping czy User Shadowing.

Warsztaty Badawcze Wrocław
Warsztaty Badawcze Wrocław

Po zakończonych warsztatach

Analizujemy zdobyte informacje. Tworzymy i przedstawiamy Ci raport z wnioskami z badań oraz rekomendacjami działań od zespołu Thinkle.

Efekty warsztatów badawczych

Po zakończonym warsztacie dostarczymy Ci szczegółowy raport. Co w nim zawrzemy? 

Warsztaty badawcze Wrocław

Zbiór wypracowanych z użytkownikami Insightów z warsztatów badawczych.

Charakteryzacje oraz segmentacje grup docelowych.

Badania rynku Warszawa

Rekomendacje od naszego zespołu odnośnie do wdrożeń.

Informacje zdobyte podczas warsztatu badawczego pozwolą na zbudowanie pozytywnego doświadczenia konsumenta. Rekomendacje zawarte w raporcie pomogą Ci podjąć decyzje związane z produktem bądź usługą w Twoim portfolio.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.