Warsztaty Badawcze

Chcesz wiedzieć, w którą stronę rozwijać swoje produkty i usługi, aby zwiększyć sprzedaż? Przeprowadzimy dla Ciebie szczegółowe warsztaty badawcze, które oszczędzą Twoje zasoby dzięki szybkim i zaplanowanym działaniom.

Wychodzimy do konsumentów razem  z pracownikami Twojej organizacji, celem dokładnego zbadania i zrozumienia ich prawdziwych potrzeb. Określamy różnice w postrzeganiu marki między obiema grupami. Pozwala to na zdefiniowanie faktycznych punktów styku z usługą lub produktem. Tym, co odróżnia badania ilościowe od jakościowych, jest nie tylko skala, ale także poziom zrozumienia konsumenta.

Warsztaty badawcze przyczyniają się do zmniejszenia Customer Acquisition Cost (koszt pozyskania nowego klienta) o 30%. 

Jak przeprowadzamy warsztaty badawcze?

Prowadzenie badań jakościowych jest niezbędne, aby pomóc Ci w podejmowaniu decyzji biznesowych, których wynikiem będzie wzrost zadowolenia konsumenta.

 

Z naszego doświadczenia wiemy, że ​​zadawanie właściwych pytań jest kluczowym wyzwaniem w badaniach, szczególnie dla członków zespołu, którzy nie są przyzwyczajeni do bezpośredniej pracy z konsumentami. Podczas współpracy nasi specjaliści będą moderowali i przeprowadzali badania, tak abyś dowiedział się czego brakuje w Twoim produkcie lub usłudze.

Szacowany czas trwania etapu

1 dzień

3-7 dni

1 dzień

2 - 3 dni

2 tygodnie

1 dzień

Warsztaty badawcze krok po kroku

Rozmowa o celach strategicznych

Określimy wspólnie z Tobą cele strategiczne warsztatu badawczego oraz mierniki jego realizacji takie jak np. wzrost Net Promoter Score (NPS) czy zmniejszenie Customer Acquisition Cost (koszt pozyskania nowego klienta)Wybierzemy konkretne grupy docelowe, których potrzeby mają zostać zdefiniowane podczas współpracy. Ustalimy, jak ma wyglądać proces oraz w jakich jego momentach będzie potrzebny Twój udział.

Ustalenie warunków współpracy

Wyznaczymy konkretny termin i czas realizacji warsztatu. Uzgodnimy ilość konsumentów (minimum 4 ) i pracowników zaangażowanych w badanie oraz jego formęSkosztorysujemy projekt i rozpoczniemy współpracę poprzez podpisanie umowy.

Warsztaty wewnętrzne

Wypracujemy z pracownikami organizacji listę pytań, na które badania mają odpowiedzieć. Dostosujemy do Twoich potrzeb scenariusz oraz techniki, które wykorzystamy w trakcie warsztatu.

Warsztaty badawcze

Przeprowadzimy moderowane spotkania z Twoimi klientami, podczas których zostaną zdefiniowane ich potrzeby i bolączki oraz będą wypracowane propozycje sposobów ich rozwiązania. Sesja trwa około 6 godzin z udziałem minimum 4 konsumentów

Dostępne formy warsztatu to:

Lab Użyteczności

Konsumenci są zabierani do przygotowanego przez nas Lab’u. Tworzone są pary konsument-badacz. Każdy z badanych otrzymuje zestaw zadań do zrealizowania z wykorzystaniem usługi lub produktu. Badacze obserwują wszystkie zachodzące interakcje i towarzyszące im emocje.

Etnograficzne badania terenowe

Badacze spotykają się z konsumentami w ich naturalnym środowisku, gdzie najprawdopodobniej korzystaliby z danego produktu lub usługi. Prowadzone są obserwacje i wywiady indywidualne dotyczące badanej marki.

Grupy fokusowe

Grupy 3–12 uczestników są prowadzone przez proces badawczy podczas sesji na temat produktów lub usług. Udzielają ustnej i pisemnej informacji zwrotnej poprzez dyskusję i ćwiczenia.

Analiza informacji

Analizujemy zdobyte informacje i wyciągamy z nich pomocne dla Twojej organizacji wnioski. Wspólnie z zespołem pomożemy Ci przekształcić te kluczowe informacje w zadania do realizacji. 

Przedstawiamy Ci raport

Tworzymy i przedstawiamy Ci raport z wnioskami z badań oraz rekomendacjami działań od zespołu Thinkle. Co w nim zawrzemy? 

  • Zbiór wypracowanych z użytkownikami Insightów z warsztatów badawczych.

  • Charakteryzacje oraz segmentacje grup docelowych.

  • Rekomendacje od naszego zespołu odnośnie do wdrożeń.

Jakie korzyści warsztat badawczy przyniesie Twojej organizacji?

Badanie rynku wroclaw

Informacje zdobyte podczas warsztatu badawczego pozwolą na zbudowanie lub poprawienie pozytywnego doświadczenia konsumenta.

Rekomendacje zawarte w raporcie pomogą Ci podjąć decyzje strategiczne związane z produktem bądź usługą w Twoim portfolio.

Badania rynku Warszawa

Wiedza z warsztatów badawczych pozwoli Ci na wzrost takich wskaźników jak NPS (Net Promoter Score), CSAT (Customer Satisfaction Score) czy spadek CAC (Customer Acquisition Cost).

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.