Projektowy Level Up

Sprawna komunikacja podczas projektu decyduje o jego powodzeniu. Aby to osiągnąć, pomożemy Ci stworzyć dopasowany do Twojej organizacji system komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i z Twoimi klientami.

Jak przeprowadzamy Projektowy Level Up?

Konsulting biznesowy Wrocław

Analizujemy dane z Twojej dziedziny działalności. Zapoznajemy się z praktykami występującymi w branży, funkcjonującymi trendami oraz dostępnymi raportami kwartalnymi. Przeprowadzamy badania jakościowe z każdą grupą zaangażowaną w projekt, aby następnie zmapować Wasz proces projektowy.

Definiujemy punkty krytyczne oraz źródła ich powstawania. Kondensujemy wnioski z zebranych danych i projektujemy scenariusz warsztatów badawczych. Podczas wspólnej sesji generujemy nową, zoptymalizowaną o spostrzeżenia ścieżkę projektu wykorzystując m.in. autorskie techniki kreatywne.

Na koniec projektu spotykamy się z Tobą i podsumowujemy przebyty proces. Omawiamy przygotowany przez zespół Thinkle raport i pomagamy Ci zaplanować wdrożenie naszych rekomendacji.

Efekty Level Up

Po skończonych badaniach dostarczamy Ci szczegółowy raport. Co w nim zawrzemy?

Audyt wewnętrzny Wrocław

Źródła problemów komunikacyjnych, które towarzyszyły Waszym projektom

Zaprojektowany system komunikacji dla interesariuszy projektu

Audyt wewnętrzny Wrocław

Wnioski z wywiadów jakościowych, dzięki czemu lepiej poznasz swoich pracowników i klientów

Service Design

Koncepcje nowej, zoptymalizowanej ścieżki procesu dla zespołów projektowych

Design Thinking

Rekomendacje wdrożeń nowych narzędzi projektowych wraz z wykazem kroków do podjęcia w celu ich implementacji.

Wypracowanie spójnej ścieżki projektu oraz systemu komunikowania się między jego uczestnikami pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Informacje zdobyte podczas sesji oraz wywiadów na temat interesariuszy będą podstawą do podejmowania decyzji w związku z procesami Project Managementu.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.