Moderacja sesji kreatywnej

Pomożemy Ci zrozumieć, w jaki sposób dopasowywać poznane narzędzia do Twoich problemów. Warsztaty kreatywne będą okazją, by dogłębnie przyswoić z zespołem nowe techniki na Waszych wyzwaniach.

Jak moderujemy sesję kreatywną?

Analiza Trendów Wrocław

Przed rozpoczęciem sesji

Określimy wspólnie z Tobą cele sesji oraz mierniki realizacji. Projektujemy scenariusz warsztatu kreatywnego dla Twojego zespołu.

Sesja kreatywna

Dostosujemy do Twoich potrzeb scenariusz oraz techniki, które wykorzystamy w trakcie warsztatu. Sesja trwa około 6 godzin . Możemy podczas niej wykorzystać takie narzędzia jak: Opposite Thinking, Pytania o extremum, Mash-up.

Analiza Trendów Wrocław
Analiza Trendów Wrocław

Po zakończonej sesji

Analizujemy wypracowane rozwiązania. Tworzymy i przedstawiamy Ci raport z wnioskami z przeprowadzonej sesji oraz rekomendacjami działań od zespołu Thinkle.

Co zyskasz dzięki współpracy?

Zbiór innowacyjnych rozwiązań uzasadnionych biznesowo wypracowanych podczas sesji przez swoich pracowników.

Projektowanie usług Wrocław

Rekomendacje od naszego zespołu odnośnie do wdrożeń.

Projektowanie usług Wrocław

Twój zespół pozna angażujące techniki kreatywne, które przełożą się na efektywniejszą współpracę oraz większe zaangażowanie zespołu.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.