Konsulting biznesowy

Szukasz kogoś, kto przeprowadzi Twój zespół przez proces tworzenia produktu lub sesję kreatywną? Spieszymy z pomocą.

Innowacje w biznesie

Konsulting biznesowy

Dlaczego?

Kreowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby klienta potrafi być wyboistą podróżą. Nasz facylitator wykorzystując założenia oraz narzędzia Design Thinking i Service Design pomaga zespołom w stworzyć prototypy gotowe do testów z użytkownikami.

W jaki sposób?

Facylitacje odbywają się w formie warsztatowej. Moderujemy zespół projektowy przez kolejne etapy tworzenia produktu, usługi czy procesu. Pomagamy zrozumieć skuteczne narzędzia do badania potrzeb i pracy kreatywnej. Uczestnicy zdobywają kompetencje potrzebne do prowadzenia projektów stawiających użytkownika w centrum.

Konsulting biznesowy

Dla kogo?

Przedsiębiorstw poszukujących narzędzi i sposobów umożliwiających wydajniejszą oraz efektywniejszą pracę zespołów projektowych. Facylitacje dedykujemy działom produktowym, sprzedaży, marketingu, rozwoju oraz HR.


Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.