Fast Design

Twoje projekty wydłużają się w czasie?  Wiesz już, że sprawna komunikacja z klientem podczas projektu decyduje o jego powodzeniu? Pomożemy Ci skrócić czas trwania projektu poprzez usprawnienie komunikacji z klientem, tak abyście znaleźli Wasz wspólny język. 

Czym jest Fast Design?

Z naszego doświadczenia wiemy, że ​​aby stworzyć użyteczny produkt trzeba określić na starcie, jakie ma posiadać funkcjonalności oraz do kogo ma być skierowany. Zadawanie właściwych pytań jest kluczem do osiągnięcia tego sukcesu. Fast Design to połączenie sprawnie przeprowadzonych badań użytkowników z uwzględnieniem oczekiwań klienta (właściciela produktu) i możliwości zespołu projektowego (teamu IT). 

Pomagamy w wypracowaniu właściwego systemu komunikacji z klientem oraz w dołączeniu do projektu jego end userów. Prowadzimy sesje, podczas których są zaangażowani wszyscy interesariusze. Jednak każdy z nich w odpowiednim momencie. 
Szacowany czas trwania etapu

1 dzień

3-7 dni

1 tydzień

2 - 3 dni

1 dzień

2-3 dni

1 dzień

Fast Design krok po kroku

Rozmowa o celach strategicznych

Określimy wspólnie z Tobą cele Fast Design oraz mierniki jego realizacji. Wybierzemy konkretne grupy docelowe, których potrzeby zostaną zdefiniowane podczas współpracy i posłużą za User Stories. Ustalimy jak ma wyglądać proces, oszacujemy Burndown Chart oraz określimy, w jakich momentach będzie potrzebny udział Twój i Twojego Klienta.

Ustalenie warunków współpracy

Wyznaczymy czas realizacji Fast Design. Uzgodnimy ilość użytkowników i pracowników zaangażowanych w badanie oraz etapy procesu. Skosztorysujemy projekt i rozpoczniemy współpracę poprzez podpisanie umowy.

Przygotowanie do Fast Design

Analizujemy dane z dziedziny działalności produktu, który ma powstać. Zapoznajemy się z praktykami występującymi w branży, funkcjonującymi trendami oraz dostępnymi raportami kwartalnymi. Przeprowadzamy wywiady jakościowe z członkami teamu projektowego oraz z klientem, aby przygotować się do tworzenia właściwego systemu komunikacji pomiędzy Wami. Kondensujemy wnioski z zebranych danych i projektujemy dedykowany scenariusz Fast Design.

Fast Design etap pierwszy (2-3 sesje)

  • Przeprowadzamy warsztat badawczy z end userami i właścicielem tworzonego produktu, podczas którego budujemy jego prototyp (MVP). 
  • Moderujemy spotkanie teamu IT z klientem, podczas której wypracowujemy system komunikacji wraz z narzędziami, które będą Wam służyć podczas całej współpracy.

Fast Design etap drugi (1 sesja)

Na podstawie zbadanych oczekiwań użytkowników oraz stworzonego prototypu definiujemy wyzwania projektowe z teamem IT. Wybieramy z osobami decyzyjnymi wyzwania priorytetowe.

Fast Design etap trzeci (2-3 sesje)

Moderujemy 3-4 godzinne sesje kreatywne, podczas których team IT generuje rozwiązania i planuje kierunek projektu. Pomysły opierają się o dane z badań  i dokumentowane są za pomocą Biznesowych Idea Cardów. 

Spotkanie podsumowujące

Na koniec współpracy spotykamy się z osobą decyzyjną w projekcie oraz Twoim Klientem i podsumowujemy przebyty proces. Omawiamy przygotowany przez zespół Thinkle raport i pomagamy Wam zaplanować wdrożenie naszych rekomendacji.

Jakie korzyści Fast Design przyniesie Twojej organizacji?

Wypracowanie spójnej ścieżki projektu oraz systemu komunikowania się między jego uczestnikami pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych. Informacje zdobyte podczas sesji oraz wywiadów na temat interesariuszy będą podstawą do podejmowania decyzji w związku z procesami Project Managementu.

 

Po przeprowadzeniu Fast Design dostarczamy Ci szczegółowy raport. Co w nim zawrzemy?

Audyt wewnętrzny Wrocław

Źródła problemów komunikacyjnych, które towarzyszyły Waszym projektom

Zaprojektowany system komunikacji dla interesariuszy projektu

Audyt wewnętrzny Wrocław

Wnioski z wywiadów jakościowych, dzięki czemu lepiej poznasz swoich pracowników i klientów

Service Design

Koncepcje nowej, zoptymalizowanej ścieżki procesu dla zespołów projektowych

Design Thinking

Rekomendacje wdrożeń nowych narzędzi projektowych wraz z wykazem kroków do podjęcia w celu ich implementacji

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.