Narzędzia do pobrania

Nasza metoda budowania Buyer Persona umożliwi Ci:

 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy o klientach;
 • zdefiniowanie lejka zakupowego klientów;
 • optymalizację pojedynczych etapów procesu sprzedażowego;
 • zrozumienie relacji klienta z produktem/usługą;
 • zdefiniowanie propozycji wartości i unikalnej propozycji sprzedaży.
Persona
Why triangle
Tower of Value
Customer Journey Map

persona

Uporządkowanie dotychczasowej wiedzy o klientach. Jest niezbędnym elementem do zrozumienia ich potrzeb, celów, zachowań oraz oczekiwań.

Korzyści

numer1

Nabycie umiejętności spojrzenia na sytuację oczami innej osoby - kluczowa dla dobrego sprzedawcy

numer2

Wzrost sprzedaży spowodowany docieraniem do właściwej grupy docelowej

numer3

Skuteczniejsze działania sprzedażowe, dzięki zidentyfikowaniu faktycznych potrzeb klientów

Czego potrzebujesz?

Zebranych wcześniej danych o klientach takich jak:

 • z jakich rozwiązań korzystał wcześniej oraz obecnie, a także jakie ma z nimi doświadczenia;
 • dlaczego zamierza zmienić rozwiązanie, co mu nie odpowiada;
 • w jaki sposób wyobraża sobie korzystanie z naszego rozwiązania, jak i kto będzie w firmie z niego korzystał;
 • jak wygląda ścieżka decyzyjna w jego przedsiębiorstwie;
 • jak wdraża podobne rozwiązania w swojej organizacji.

Pobierz pdf!

Wypełnij ten formularz, aby pobrać narzędzie w formacie pdf.

customer journey map

Zdefiniowanie lejka zakupowego klienta — określenie, w jaki sposób dokonuje zakupu.

Korzyści

numer1

Ustalenie kanałów dotarcia do klienta

numer2

Zwiększenie efektywności działań sprzedażowych

numer3

Znalezienie przestrzeni na automatyzację procesu

Czego potrzebujesz?

Wiedzy o tym, w jaki sposób klient:

 • podejmuje decyzje,
 • z jakich narzędzi korzysta na co dzień,
 • skąd do tej pory czerpał informacje o naszej marce (np. analiza wejść na stronę).

Pobierz pdf!

Wypełnij ten formularz, aby pobrać narzędzie w formacie pdf.

tower of value

Optymalizacja pojedynczych etapów procesu sprzedażowego oraz zrozumienie relacji klienta z produktem lub usługą.

Korzyści

numer1

Zdefiniowanie skutecznych kanałów dotarcia do klienta

numer2

Zwiększenie efektywności konkretnych działań w procesie sprzedażowym

numer3

Poznanie barier, na które klient trafia podczas prób kontaktu z marką

Czego potrzebujesz?

 • Zebrania w jednym miejscu informacji na temat kupującego (np. Persona).
 • Ustalenia kroków w procesie sprzedażowym, przez który przechodzą nabywcy wraz z określeniem, na jakim etapie tracisz ich najwięcej (np. Customer Journey Map).

Pobierz pdf!

Wypełnij ten formularz, aby pobrać narzędzie w formacie pdf.

why triangle

Zdefiniowanie propozycji wartości(Value proposition) oraz unikalnej propozycji sprzedaży (USP)

Korzyści

numer1

Sformułowanie konkretnej propozycji wartości dla określonej grupy klientów

numer2

Jasne wyjaśnienie klientom jak rozwiążemy ich problem

numer3

Budowanie długoterminowej relacji z klientem

Czego potrzebujesz?

Wiedzy o:

 • swojej ofercie;
 • problemach, które rozwiązuje oferowany przez Ciebie produkt/usługa;
 • produktach/usługach oferowanych przez konkurencję. 

Pobierz pdf!

Wypełnij ten formularz, aby pobrać narzędzie w formacie pdf.

Skontaktuj się z nami

Lubimy rozmawiać. 

O projektach, warsztatach, szkoleniach i naszej pracy.

Lubimy też słuchać. 

O Waszych potrzebach, celach i firmach.

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z nami, napisz, zadzwoń, daj nam znać.

 

 • Wrocław, Polska
 • kontakt@thinkle.pl
 • +48 533 571 355