Design Thinking

Design Thinking można zdefiniować  jako usystematyzowany tok myślenia, który pozwala na stworzenie koncepcji na bazie wcześniej zbadanych faktycznych potrzeb docelowego odbiorcy. Wspomaga procesy twórczego myślenia za pomocą technik kreatywnych. Pozwala zaoszczędzić czas oraz zasoby ucząc, jak prototypować i testować pomysły przed wprowadzeniem ich na rynek. 

Istota Design Thinking

Design Thinking Wrocław

Zorientowanie na użytkownika

Tworzenie rozwiązania wymaga dogłębnego zrozumienia potrzeb jego grupy docelowej. Proces rozpoczyna się od etapu empatyzacji. Badane są nawyki, doświadczenia oraz pragnienia przyszłego odbiorcy. Właściwie zdefiniowane problemy są absolutną podstawą każdego projektu.

Audyt procesów biznesowych

Iteracja

Ogromną zaletą metodyki Design Thinking jest jej iteracyjne podejście.
Z racji swojej elastyczności, proces pozwala na powrót do wcześniejszych etapów w celu poprawy ich wyników jak i doskonalenia efektów całego projektu.

Design Thinking

Prototypowanie i testowanie

Kreowanie usług i produktów jest związane z eksperymentowaniem. Im szybciej twórcom uda się zwizualizować pomysły oraz zbadać ich funkcjonalność, tym więcej zasobów zaoszczędzą. Odbiorca otrzyma w rezultacie rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.

Proces

Design Thinking składa się z takich etapów jak: empatia, definiowanie, generowanie, prototypowanie i testowanie. Początkowo przeprowadzane są badania jakościowe (wywiady indywidualne, wywiady grupowe, obserwacje), następnie syntezowane są wszystkie zebrane informacje i formułowane wyzwania projektowe. W dalszych krokach prowadzone są sesje kreatywne. Wypracowane koncepty przedstawia się za pomocą prototypów i testuje wśród użytkowników docelowych. 

Jak wdrożyć
Design Thinking?

Projektowanie usług Wrocław

Projektowanie produktów i usług

Chcemy poznać Twoje potrzeby, zrozumieć Twoich użytkowników i wypracować dla Twojego przedsiębiorstwa rozwiązania, które pokochają Twoi klienci.

Konsulting biznesowy

Moderacja sesji kreatywnej

Pomożemy Ci zrozumieć, w jaki sposób dopasowywać poznane narzędzia do Twoich problemów. Warsztaty kreatywne będą okazją, by dogłębnie przyswoić z zespołem nowe techniki na Waszych wyzwaniach.

Service Design Wrocław

Warsztaty badawcze

Regularne badanie konsumentów jest kluczowe do udoskonalania oferty. Przeprowadzimy dla Ciebie szczegółowy warsztat badawczy, dzięki któremu posiądziesz informacje potrzebne do rozwoju Twoich produktów i usług.

Service Design Wrocław

Optymalizacja procesów

Dzięki badaniom jakościowym na temat procesów działających w przedsiębiorstwie, jesteśmy w stanie je usprawnić.

Projektowanie usług Wrocław

Badanie rynku

Wiemy jak ważne jest dla przyszłości Twojego przedsiębiorstwa, więc przeprowadzimy dla Ciebie zaawansowane badanie, abyś mógł na podstawie wniosków z niego podjąć strategiczne decyzje.

Projektowanie usług Wrocław

Analiza trendów

Dynamiczne otoczenie i zwyczaje konsumenckie wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe udoskonalanie swojej oferty. Pomożemy Ci stworzyć rozwiązania zgodne z trendami.

Projektowanie usług Wrocław

Projektowy Levelup

Sprawna komunikacja podczas projektu decyduje o jego powodzeniu. Aby to osiągnąć, pomożemy Ci stworzyć dopasowany do Twojej organizacji system komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i z Twoimi klientami.

Service Design Wrocław

Audyt produktów i usług

Chcesz wiedzieć, jak użytkownik widzi Twój produkt/usługę? Dzięki naszym audytom będziesz miał taką możliwość.

Projektowanie usług Wrocław

Szkolenia biznesowe

Przeprowadzamy szkolenia z myślenia projektowego dla managerów, dla przedsiębiorców oraz pracowników działów sprzedaży, HR, marketingu, rozwoju czy UX.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.