Badanie rynku

Stała analiza otoczenia jest kluczowa dla przyszłości przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dla Ciebie szczegółowe badanie rynku, a na podstawie zebranych wniosków pomożemy Ci podjąć strategiczne decyzje.

Jak wygląda badanie rynku

Pierwszy etap współpracy to spotkanie. Poznajemy Twoje oczekiwania i problemy, wyznaczamy wspólnie miarodajne cele i ustalamy zasady komunikacji podczas projektu.

Na podstawie punktów styku Twojego produktu lub usługi z konsumentem, przeprowadzamy badania jakościowe z grupami docelowymi i wyszukujemy interesujące ich trendy.Dostarczamy szczegółowy raport, z którego dowiesz się m.in. jak postrzegane jest Twoje przedsiębiorstwo, produkt lub usługa oraz jakich kierunków zmian i nowości oczekują klienci.Nie zostawimy Was samych sobie z górą informacji. Wyznaczymy szczegółowe i miarodajne kroki, jakie musisz podjąć, by przekuć te dane w konkretne zadania dla zespołu.
badanie rynku wrocław

Badania konsumentów

Odkrywamy potrzeby, preferencje i zachowania konsumentów na rynku. Diagnozujemy satysfakcję oraz lojalność klientów korzystając ze sprawdzonych narzędzi z zakresu customer experience.

badanie rynku wrocław
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Jest niezbędna, gdy w przedsiębiorstwie podejmowane są nowe decyzje, uruchamiana jest nowa produkcja bądź wprowadzana nowa usługa. W ramach badań strategicznych identyfikujemy warunki, w których Twoje przedsiębiorstwo będzie działało w przyszłości (m.in. diagnozujemy zasoby własne przedsiębiorstwa, badamy konkurencję).

badania rynku

Badania segmentacyjne/produktu

Określamy rozpoznawalność i wizerunek marki. Odnajdujemy elementy pozwalające właściwie dobrać produkty i usługi do określonej grupy klientów korzystając z insightów konsumenckich.

badanie rynku
Analiza sektorowa i makroekonomiczna

Sprawdzamy atrakcyjność oraz stopień ryzyka planowanej inwestycji w danym sektorze, branży i lokalizacji. Analizujemy bliższe i dalsze otoczenia przedsiębiorstwa, a także rozpoznajemy trendy występujące wśród grup docelowych.

Jak przeprowadzamy badanie rynku?

Przeprowadzamy badania jakościowe, które pomagają dokładnie zrozumieć przyczyny pewnych zachowań: co ludzie myślą na dany temat oraz w jaki sposób podejmują konkretne decyzje i dlaczego. Badania jakościowe przeprowadzamy na reprezentatywnej liczbie osób, dzięki czemu dogłębnie analizujemy wybrane zjawiska. Najlepszymi źródłami takich danych są wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne i moderowane sesje kreatywne.

Realizujemy także badania ilościowe, których głównym celem jest procentowe ustalenie skali zjawisk i tendencji panujących na rynku. Korzystamy z ankiet, dzięki którym badamy wskaźniki Net Promoter Score (NPS) czy Customer Effort Score (CES).

badania jakościowe

Wywiady etnograficzne

Prowadzimy pogłębione wywiady indywidualne (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Rozmawiamy z Twoimi grupami docelowymi według wcześniej zaprojektowanego scenariusza, aby wyciągnąć miarodajne wnioski na temat ich problemów, potrzeb oraz oczekiwań.

badanie opinii wrocław

Ankiety

Badamy skalę problemu korzystając z kwestionariuszy ankiet. Badanie przeprowadzamy głównie telefonicznie. Rozmówca jest proszony o wybranie jednej z odpowiedzi, lub określenie stopnia satysfakcji.

badanie opinii wrocław

User shadowing

Forma obserwacji, w ramach której podążamy za użytkownikiem i monitorujemy wszystko, co się wokół niego dzieje. Zwracamy uwagę na interakcje zachodzące między nim a badaną marką, by jak najlepiej zrozumieć zachowania klienta.

badanie opinii wrocław

Service safari

Forma obserwacji uczestniczącej, która polega na doświadczeniu usługi. Chcąc zebrać informacje o usługach oferowanych na rynku korzystamy z nich, a następnie analizujemy spostrzeżenia.

Efekty współpracy

Po skończonych badaniach dostarczamy Ci szczegółowy raport. Co w nim zawrzemy?

 

Potrzeby konsumentów, które, odpowiednio zdefiniowane, pozwolą Ci lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów.

Design Thinking

Właściwe odczytanie rynku docelowego przedsiębiorstwa oraz właściwą wycenę oferowanych produktów i usług.

Badania rynku Warszawa

Badania nad atrakcyjnością oraz stopniem ryzyka planowanej inwestycji w danym sektorze, branży.

Poziom rozpoznawalności i to, jak Twoja marka jest postrzegana.

Propozycje wartości, które przedsiębiorstwo powinno dawać swoim odbiorcom.

Badanie rynku wroclaw

Badania nad "nieoczekiwaną konkurencją".

To zestawienie, to informacje przydatne do wdrażania nowych oraz optymalizacji aktualnie oferowanych produktów i usług. Badania, które przeprowadzimy, to początek do zbudowania pozytywnego doświadczenia klienta (Customer Experience). Stworzony przez nas raport da Ci podstawę do podejmowania decyzji biznesowych na bazie konkretnych informacji zwrotnych od klientów.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.