Badanie rynku

Stała analiza otoczenia jest kluczowa dla przyszłości przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dla Ciebie szczegółowe badania, a na podstawie zebranych wniosków pomożemy Ci podjąć strategiczne decyzje.

badania rynku
Badania konsumentów

Odkrywamy potrzeby, preferencje i zachowania konsumentów na rynku. Diagnozujemy satysfakcję oraz lojalność klientów korzystając ze sprawdzonych narzędzi z zakresu customer experience.

analiza strategiczna
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Jest niezbędna, gdy w przedsiębiorstwie podejmowane są nowe decyzje, uruchamiana jest nowa produkcja bądź wprowadzana nowa usługa. W ramach badań strategicznych identyfikujemy warunki, w których Twoje przedsiębiorstwo będzie działało w przyszłości (m.in. diagnozujemy zasoby własne przedsiębiorstwa, badamy konkurencję).

badania rynku
Badania segmentacyjne/produktu

Określamy rozpoznawalność i wizerunek marki. Odnajdujemy elementy pozwalające właściwie dobrać produkty i usługi do określonej grupy klientów korzystając z insightów konsumenckich.

audyt
Analiza sektorowa i makroekonomiczna

Sprawdzamy atrakcyjność oraz stopień ryzyka planowanej inwestycji w danym sektorze, branży i lokalizacji. Analizujemy bliższe i dalsze otoczenia przedsiębiorstwa, a także rozpoznajemy trendy występujące wśród grup docelowych.

Jak badamy?

Przeprowadzamy badania jakościowe, które pomagają dokładnie zrozumieć przyczyny pewnych zachowań: co ludzie myślą na dany temat oraz w jaki sposób podejmują konkretne decyzje i dlaczego. Badania jakościowe przeprowadzamy na reprezentatywnej liczbie osób, dzięki czemu dogłębnie analizujemy wybrane zjawiska. Najlepszymi źródłami takich danych są wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne i moderowane sesje kreatywne.

Realizujemy także badania ilościowe, których głównym celem jest procentowe ustalenie skali zjawisk i tendencji panujących na rynku. Korzystamy z ankiet, dzięki którym badamy wskaźniki Net Promoter Score (NPS) czy Customer Effort Score (CES).

wywiady etnograficzne

Wywiady etnograficzne

Prowadzimy pogłębione wywiady indywidualne (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Rozmawiamy z Twoimi grupami docelowymi według wcześniej zaprojektowanego scenariusza, aby wyciągnąć miarodajne wnioski na temat ich problemów, potrzeb oraz oczekiwań.

badania ilościowe

Ankiety

Badamy skalę problemu korzystając z kwestionariuszy ankiet. Badanie przeprowadzamy głównie telefonicznie. Rozmówca jest proszony o wybranie jednej z odpowiedzi, lub określenie stopnia satysfakcji.

user shadowing

User shadowing

Forma obserwacji, w ramach której podążamy za użytkownikiem i monitorujemy wszystko, co się wokół niego dzieje. Zwracamy uwagę na interakcje zachodzące między nim a badaną marką, by jak najlepiej zrozumieć zachowania klienta.

service safari

Service safari

Forma obserwacji uczestniczącej, która polega na doświadczeniu usługi. Chcąc zebrać informacje o usługach oferowanych na rynku korzystamy z nich, a następnie analizujemy spostrzeżenia.

Dlaczego warto

Wykorzystaj narzędzia Service Design oraz Design Thinking do usprawnienia produktów i usług w Twojej organizacji. Tym samym oprzesz swoje rozwiązania na konkretnych, miarodajnych badaniach jakościowych i ilościowych przeprowadzonych z użytkownikami.

Wypracowując pomysły i doświadczenia odpowiadające na potrzeby klientów, zbudujesz z nimi długotrwałą relację oraz osiągniesz wzrost zainteresowania i sprzedaży.
Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.