Badanie konsumentów

Stała analiza otoczenia jest kluczowa dla przyszłości przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dla Ciebie szczegółowe badanie konsumentów, a na podstawie zebranych wniosków pomożemy Ci podjąć strategiczne decyzje.

badania rynku

Badania segmentacyjne/produktu

Określamy rozpoznawalność i wizerunek marki. Odnajdujemy elementy pozwalające właściwie dobrać produkty i usługi do określonej grupy klientów korzystając z insightów konsumenckich.

badanie rynku
Analiza sektorowa i makroekonomiczna

Sprawdzamy atrakcyjność oraz stopień ryzyka planowanej inwestycji w danym sektorze, branży i lokalizacji. Analizujemy bliższe i dalsze otoczenia przedsiębiorstwa, a także rozpoznajemy trendy występujące wśród grup docelowych.

badanie rynku wrocław

Badania konsumentów

Odkrywamy potrzeby, preferencje i zachowania konsumentów na rynku. Diagnozujemy satysfakcję oraz lojalność klientów korzystając ze sprawdzonych narzędzi z zakresu customer experience.

Jak przeprowadzamy badanie rynku?

Przeprowadzamy badania jakościowe, które pomagają dokładnie zrozumieć przyczyny pewnych zachowań: co ludzie myślą na dany temat oraz w jaki sposób podejmują konkretne decyzje i dlaczego. Badania jakościowe przeprowadzamy na reprezentatywnej liczbie osób, dzięki czemu dogłębnie analizujemy wybrane zjawiska. Najlepszymi źródłami takich danych są wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne i moderowane sesje kreatywne.

Realizujemy także badania ilościowe, których głównym celem jest procentowe ustalenie skali zjawisk i tendencji panujących na rynku. Korzystamy z ankiet, dzięki którym badamy wskaźniki Net Promoter Score (NPS) czy Customer Effort Score (CES).

Szacowany czas trwania etapu

1 dzień

3-7 dni

2-3 miesiące

1 tydzień

Badania konsumentów krok po kroku

Rozmowa o celach strategicznych

Pierwszy etap współpracy to spotkanie. Poznajemy Twoje oczekiwania i problemy, wyznaczamy wspólnie miarodajne cele i ustalamy zasady komunikacji podczas projektu.

Ustalenie warunków współpracy

Wyznaczymy konkretny termin i czas realizacji badań. Uzgodnimy ilość konsumentów (minimum 20 ) i pracowników zaangażowanych w badanie oraz jego formęSkosztorysujemy projekt i rozpoczniemy współpracę poprzez podpisanie umowy.

Badania konsumentów

Na podstawie punktów styku Twojego produktu lub usługi z konsumentem, przeprowadzamy badania jakościowe z grupami docelowymi i wyszukujemy interesujące ich trendy.

Wywiady etnograficzne

Prowadzimy pogłębione wywiady indywidualne (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Rozmawiamy z Twoimi grupami docelowymi według wcześniej zaprojektowanego scenariusza, aby wyciągnąć miarodajne wnioski na temat ich problemów, potrzeb oraz oczekiwań.

Ankiety

Badamy skalę problemu korzystając z kwestionariuszy ankiet. Badanie przeprowadzamy głównie telefonicznie. Rozmówca jest proszony o wybranie jednej z odpowiedzi, lub określenie stopnia satysfakcji.

User Shadowing

Forma obserwacji, w ramach której podążamy za użytkownikiem i monitorujemy wszystko, co się wokół niego dzieje. Zwracamy uwagę na interakcje zachodzące między nim a badaną marką, by jak najlepiej zrozumieć zachowania klienta.

Service safari

Forma obserwacji uczestniczącej, która polega na doświadczeniu usługi. Chcąc zebrać informacje o usługach oferowanych na rynku korzystamy z nich, a następnie analizujemy spostrzeżenia.

Przedstawiamy Ci raport​

Dostarczamy szczegółowy raport, z którego dowiesz się m.in. jak postrzegane jest Twoje przedsiębiorstwo, produkt lub usługa oraz jakich kierunków zmian i nowości oczekują klienci.

Efekty współpracy

Po skończonych badaniach dostarczamy Ci szczegółowy raport. Co w nim zawrzemy?

 

Potrzeby konsumentów, które, odpowiednio zdefiniowane, pozwolą Ci lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów.

Design Thinking

Właściwe odczytanie rynku docelowego przedsiębiorstwa oraz właściwą wycenę oferowanych produktów i usług.

Badania rynku Warszawa

Badania nad atrakcyjnością oraz stopniem ryzyka planowanej inwestycji w danym sektorze, branży.

Poziom rozpoznawalności i to, jak Twoja marka jest postrzegana.

Propozycje wartości, które przedsiębiorstwo powinno dawać swoim odbiorcom.

Badanie rynku wroclaw

Badania nad "nieoczekiwaną konkurencją".

To zestawienie, to informacje przydatne do wdrażania nowych oraz optymalizacji aktualnie oferowanych produktów i usług. Badania, które przeprowadzimy, to początek do zbudowania pozytywnego doświadczenia klienta (Customer Experience). Stworzony przez nas raport da Ci podstawę do podejmowania decyzji biznesowych na bazie konkretnych informacji zwrotnych od klientów.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.