Audyt produktów i usług

Chcesz odkryć, jak użytkownik postrzega Twój produkt lub usługę? Dzięki naszym badaniom będziesz mieć taką możliwość. 

W jaki sposób współpracujemy?

audyt wewnętrzny

Nasza wartość

Dysponujemy interdyscyplinarnym zespołem specjalistów. Rzetelnie i sprawnie dokonamy niezależnej oceny Twojej oferty.

Audyt procesów biznesowych

Działania

Przeprowadzamy audyt obecnej oferty oraz badania jakościowe i ilościowe z grupami docelowymi.

Audyt wewnętrzny

Narzędzia

Tworzymy ścieżki klientów, persony, mapy interesariuszy, schematy usług oraz storyboardy pod audyt wewnętrzny oraz audyt procesów biznesowych.

Audyt procesów biznesowych

Analiza

Definiujemy wyzwania i potrzeby przedsiębiorstwa korzystając z metod wykorzystywanych przez spółki Fortune 500.

Efekty współpracy

Po skończonym audycie dostarczamy Ci szczegółowy raport. Co w nim zawrzemy? 

Analiza Trendów Warszawa

Spostrzeżenia na temat tego, co irytuje klientów.

Projektowanie usług Wrocław

Spostrzeżenia związane z wartościami, które przedsiębiorstwo daje klientowi oraz propozycje dodatkowych wartości.

Projektowanie usług Wrocław

Wypunktowane elementy, które wymagają poprawy wraz z uzasadnieniem dlaczego.

 

To zestawienie pozwoli Ci na usprawnieniu rozwiązań w oparciu o konkretne dane z badania. Będziesz mógł podejmować decyzje w oparciu o faktyczne informacje zwrotne od klienta. Ten raport to podstawa do optymalizacji procesów zachodzących w Twoim przedsiębiorstwie.

Dlaczego warto

Wykorzystaj narzędzia Service Design oraz Design Thinking do usprawnienia produktów i usług w Twojej organizacji. Tym samym oprzesz swoje rozwiązania na konkretnych, miarodajnych badaniach jakościowych i ilościowych przeprowadzonych z użytkownikami w myśl zasad UX Design oraz Service Design.

Wypracowując pomysły i doświadczenia odpowiadające na potrzeby klientów, zbudujesz z nimi długotrwałą relację oraz osiągniesz wzrost zainteresowania i sprzedaży.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.