Audyt produktów i usług

Chcesz odkryć, jak użytkownik postrzega Twój produkt czy usługę? Dzięki naszym audytom będziesz miał taką możliwość.

W jaki sposób to robimy?

audyt usług

Nasza wartość

Dysponujemy interdyscyplinarnym zespołem specjalistów. Rzetelnie, sprawnie i umiejętnie dokonamy niezależnej oceny Twojej oferty.

service design

Działania

Przeprowadzamy audyt obecnej oferty oraz badania jakościowe i ilościowe z grupami docelowymi.

techniki kreatywne

Narzędzia

Tworzymy ścieżki klientów, persony, mapy interesariuszy, schematy usług oraz storyboardy.

audyt

Analiza

Definiujemy wyzwania i potrzeby przedsiębiorstwa korzystając z metod wykorzystywanych przez spółki Fortune 500.

Dlaczego warto

Wykorzystaj narzędzia Service Design oraz Design Thinking do usprawnienia produktów i usług w Twojej organizacji. Tym samym oprzesz swoje rozwiązania na konkretnych, miarodajnych badaniach jakościowych i ilościowych przeprowadzonych z użytkownikami.

Wypracowując pomysły i doświadczenia odpowiadające na potrzeby klientów, zbudujesz z nimi długotrwałą relację oraz osiągniesz wzrost zainteresowania i sprzedaży.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.