Analiza Trendów

Dynamiczne otoczenie i zmienne zwyczaje konsumenckie wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe udoskonalanie swojej oferty. Pomożemy Ci stworzyć rozwiązania zgodne z nadchodzącymi trendami i wyprzedzić konkurencję.

Jak przeprowadzamy analizę trendów?

Celem analizy trendów jest aktualizacja Waszej strategii innowacji. Realizujemy to poprzez sprawne wejście w buty konsumenta i wyciągnięcie wniosków z aktualnych i przyszłych trendów. W autorskim procesie projektowym wykorzystujemy badania jakościowe, Design Thinking oraz narzędzia Futures Thinking.


Wykonujemy dokładny research tendencji rynkowych. Dzięki niemu zrozumiesz oraz wykorzystasz główne kierunki zmian i rozwoju w Twojej dziedzinie działalności.


Wykorzystywane techniki

Analiza Trendów Wrocław

Wywiady etnograficzne

Prowadzimy pogłębione wywiady indywidualne (IDI). Rozmawiamy z Twoimi grupami docelowymi według wcześniej zaprojektowanego scenariusza. Wyciągamy miarodajne wnioski na temat ich problemów, potrzeb oraz oczekiwań.

Analiza Trendów Wrocław

Mapa Implikacji

Analizujemy każdy trend na podstawie daleko idących zmian. Prognozujemy kierunek, w jakim może się rozwijać oraz jego znaczenie dla grup docelowych.

Projektowanie usług Wrocław

Scenariusze rozwoju

Tworzymy scenariusze zmian dla każdego z trendów z uwzględnieniem sprzyjających oraz niesprzyjających dla niego rozwoju warunków.

Szacowany czas trwania etapu

1 dzień

3-7 dni

2-3 tygodnie

3 tygodnie

2 tygodnie

2 tygodnie

1 dzień

Analiza trendów krok po kroku

Rozmowa o celach strategicznych

Określimy wspólnie z Tobą cele strategiczne analizy trendów oraz badania, tak aby przyczyniły się one do wzrostu ważnych dla Was wskaźników biznesowych, jak np. Customer Effort Score czy ROIWybierzemy konkretne grupy docelowe, których potrzeby mają zostać zdefiniowane podczas współpracy. Ustalimy jak ma wyglądać proces oraz w jakich jego momentach będzie potrzebny Twój udział.

Ustalenie warunków współpracy

Wyznaczymy konkretny termin i czas realizacji współpracy. Uzgodnimy ilość konsumentów (minimum 10 konsumentów do badań jakościowych) i pracowników zaangażowanych w badanie i proces. Skosztorysujemy projekt i rozpoczniemy współpracę poprzez podpisanie umowy.

Przygotowanie do procesu

Bierzemy pod lupę praktyki w branży. Analizujemy trendy w Twojej dziedzinie działalności, pokrewnych sektorach, a także zmiany na odległych polach, które mogą zawitać do Twojej branży.

Badania konsumentów

Przeprowadzamy pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z użytkownikami Twoich rozwiązań i tworzymy scenariusz procesu.

Analiza trendów

Razem z działem marketingu/insightu dokonujemy analizy zmian oraz oczekiwań i tworzymy personę Twojej organizacji. Przygotowujemy scenariusze działań, wykorzystując do tego: mapy implikacji, następstwa foresightów czy karty czynników zmian. Zgłębiamy podczas sesji z użyciem technik kreatywnych nowe możliwości wynikające z wypracowanych scenariuszy. Będą temu towarzyszyły narzędzia takie jak: Opposite Thinking, Pytania o extremum, Mash-up. Wypracowane rozwiązania przekładamy na realia biznesowe tworząc karty pomysłów oraz model zmiany w organizacji.

Analiza informacji

Analizujemy zdobyte informacje i wyciągamy z nich pomocne dla Twojej organizacji wnioski. Wspólnie z zespołem pomożemy Ci przekształcić te kluczowe informacje w zadania do realizacji. 

Przedstawiamy Ci raport

Tworzymy i przedstawiamy Ci raport, który będzie obejmował m.in: 

  • Potrzeby oraz oczekiwania konsumentów wobec Twojej oferty. Zdobędziesz informacje, jakich rzeczy będą wymagali od Ciebie nabywcy już w niedalekiej przyszłości.
  • Scenariusze rozwoju trendów, które już wpływają oraz tych, które mogą niedługo wpływać na Twoje produkty i usługi.
  • Rekomendacje działań wraz ze scenariuszami ich wdrożenia, które będą odpowiadały na strategiczne trendy.

Co zyskasz dzięki analizie trendów?

Analiza Trendów Warszawa

Zalecenia zawarte w raporcie umożliwią sprawne wdrożenie nowych rozwiązań oraz podjęcie kluczowych decyzji strategicznych na podstawie głosu Twoich konsumentów.

Projektowanie usług Wrocław

Informacje zdobyte podczas analizy trendów pozwolą na aktualizację strategii innowacji Twojej organizacji, dzięki której wyprzedzisz konkurencję.

Projektowanie usług Wrocław

Wiedza z analizy trendów pozwoli Ci na wzrost takich wskaźników biznesowych jak Customer Effort Score czy ROI.

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.