Jak połączyć Design Thinking, Lean i Agile?

68 procent projektów IT ponosi porażkę. Według danych The Standish Group International powodzenie projektów IT oscyluje wokół podobnych wartości od niemal dekady. Uśredniając wartości z ostatnich 8 lat zauważymy, że około 30% projektów kończy się zgodnie z założeniami. Natomiast 20% przedsięwzięć jest zamykana przedwcześnie. Połowa projektów Agile jest doprowadzana do końca, jednakże po terminie bądź z większym budżetem niż zamierzony.  Co najgorsze często kończone są one ze zmienionymi produktami końcowymi nieodpowiadającymi oczekiwaniom klientów.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie działania możesz wdrożyć, aby uniknąć niepowodzenia projektu;
  • dlaczego warto wdrożyć myślenie projektowe w pracę swojego zespołu;
  • jak połączyć Design Thinking, Lean i Agile w projektach IT;
  • jakie pierwsze kroki postawić, gdy zamierzasz korzystać z narzędzi Design Thinking w swojej pracy.

Magiczne znikanie problemów

Wśród powodów niepowodzeń projektów IT możemy odnaleźć: źle dobraną metodykę, problemy komunikacyjne, brak analityka biznesowego, źle zdefiniowany projekt czy zmienność środowiska zewnętrznego.

Wielu specjalistów IT zdecydowało się na przyjęcie zwinnych metodyk, takich jak Scrum, które potencjalnie mają rozwiązać ten problem. Poprawne ich zastosowanie wspomaga zespoły programistyczne w optymalizacji wyników poprzez zwiększenie komunikacji i współpracy.

Jako projektanci dążymy do tworzenia głównie cyfrowych produktów i usług, co wymaga współpracy ludzi o różnych kompetencjach. Jednak zależnie od tego, z jakiej dziedziny projekty realizujemy, korzystamy z odmiennych metodyk.  Przez co komunikacja pomiędzy nami oraz wspólne działania są utrudnione.

Każdy z tych światów zagłębił się w swoim sposobie myślenia, który niesie za sobą obietnicę czegoś lepszego. Postępujemy według danych reguł, nie patrząc na pełen obraz. Odczuwamy potrzebę zmiany w swoich działaniach, natomiast zgubiliśmy się wśród zasad i procesów, tak naprawdę nie wiedząc dlaczego. Zwinne zarządzanie pozwala na sprawne wdrażanie nowych funkcjonalności, lean świetnie radzi sobie w środowisku, w którym usprawniamy procesy, a Design Thinking przybrało pozę wróżki, która w czarodziejski sposób naprawi każdy problem. Każde z nich to narzędzie, które nie jest idealne, dopiero ich synergia daje wymierne korzyści.

Porównałabym to do kanapki.

Chleb + szynka + ser + pomidor + sałata = kanapka

Każdy z czynników jest na swój sposób inny i dobry, ale ich połączenie okazuje się lepsze. W związku z tym, aby zapewnić lepsze doświadczenie odbiorcom   zaprojektowanych przez nas rozwiązań warto zrozumieć siłę każdej z analizowanych metodyk i wykorzystywać je w odpowiednich etapach projektu.

Design Thinking+Lean+Agile = Doskonałe doświadczenie użytkownika

agile i design thinking

Użyj Design Thinking do zidentyfikowania właściwego problemu

Coraz więcej organizacji IT zaczyna wykorzystywać zwinne zarządzanie w połączeniu z myśleniem projektowym. Podczas gdy pierwsze to podejście do rozwiązywania problemów, drugie nadaje się do ich znajdowania. Design Thinking wymaga  od nas wysokiego stopnia empatii i zrozumienia zachowań użytkowników końcowych, kwestionowania założeń i redefiniowania problemów. Docelowo pomaga określić alternatywne rozwiązania, które na pierwszy rzut oka nie byłyby widoczne.

Zanim zaczniesz zastanawiać się ”jak” zoptymalizować pewien proces, cofnij się o krok i zastanów się “co” i “dlaczego” chcesz w nim zmienić. W tym pomoże Ci metodyka Design Thinking. Dzięki niej lepiej zrozumiesz swoich użytkowników i przedefiniujesz problem, z którym się spotykają. Ten proces wspiera również sprawne prototypowanie rozwiązania. Szybkie wizualizowanie pomysłu jest dobre, ale efektywne jest od niego lepsze. W świecie opracowywania produktów istnieją sposoby na usunięcie nieefektywności z procesu prototypowania bez rezygnacji z jego prędkości.

Pamiętaj, że Twój pierwszy pomysł nie zawsze jest najlepszy, ale jest punktem wyjścia. W rzeczywistości wartością jest uzyskanie informacji zwrotnej, nawet na etapie kiedy wiesz, że będziesz jeszcze wprowadzać zmiany. Zwizualizuj koncept, dostań opinię na jego temat, ulepsz go, powtórz proces. 

Prototypowanie to szybki sposób walidacji pomysłu, ale można je realizować na różnym stopniu jakości. Prototypy o niskim stopniu to przykładowo szkielety i szybkie szkice. Zaś te o wysokiej jakości to mockupy, które udostępniasz zespołowi bądź interesariuszom.

agile i design thinking

Gdzie jest złoty środek? Aby zaoszczędzić czas i energię, warto tworzyć prototypy “w połowie jakości”. Przykładowo ekrany pokazujące wybrane funkcjonalności, ale bez animacji i ostatnich szlifów. Zdobądź informacje zwrotne, zanim wykorzystasz wszystkie swoje zasoby.

agile i design thinking

Istnieje pięć etapów myślenia projektowego, dzięki którym można to osiągnąć.

design thinking wrocław

Stwórz odpowiednie rozwiązanie z pomocą Lean

Niedawno przedsiębiorstwa szukały wydajności poprzez tworzenie procesów, zasad i procedur. Natomiast zarządzanie dotyczyło w największym wymiarze kontroli, jednak założenia te przestają był słuszne. Organizacje są złożone, nieprzewidywalne i dynamiczne, a co więcej mocno uzależnione od zmienności świata zewnętrznego. Lean opiera się  zasadniczo o badanie niepewności, podejmowanie decyzji poprzez eksperymentowanie i uczenie się.

Podejście to podobnie jak Design Thinking, skupia się na początkowym etapie na tym, jakich wartości klient oczekuje od tworzonego rozwiązania.

Należy przeanalizować działania bądź dane interakcje i zoptymalizować te, które nie dają korzyści użytkownikowi.

Co ważne – Lean jest nastawiony na ciągłe doskonalenie i ulepszanie, a nie jedynie na ciągłe poprawianie błędów. Nie wystarczy jedynie pozbyć się złych czynników. Istotna jest optymalizacja tych procesów, które aktualnie funkcjonują dobrze, aby były jeszcze szybsze i efektywniejsze, a klienci otrzymywali lepsze doświadczenia.

Zwinnie buduj rozwiązania odpowiadające na problemy

Po kroku wstecz i identyfikacji prawdziwej natury problemu, zespół może skorzystać z  założeń Agile, aby stopniowo budować rozwiązanie korzystając z powstałego wcześniej MVP. Co więcej, prototyp zaczyna stawać się “żywym produktem”. Jest poddany ewaluacji wraz z opiniami użytkowników oraz zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Podobnie jak myślenie projektowe i leanowe, kluczową zasadą zwinnego zarządzania jest częste poszukiwanie informacji zwrotnej od użytkowników końcowych w celu uzyskania właściwych rezultatów.

Początkowo należy ustalić cele biznesowe projektu oraz zebrać dane o interesariuszach. W trakcie procesu między innymi zespół deweloperski powinien być fizycznie połączony z przedsiębiorstwem, aby ułatwić częste spotkania i interakcje, powinien on również udostępniać dema robocze pod koniec każdego sprintu, aby zebrać opinie i odkryć nieprzewidziane potrzeby. Ważne jest tutaj znalezienie wspólnego języka między programistami, a użytkownikami do omawiania funkcjonalności i sprawdzania poprawności założeń.

Prowadzi to nas do kolejnego punktu wspólnego myślenia projektowego i zarządzania zwinnego – częstej iteracji. Wspomaga ona tu sprawny proces dostosowywania oprogramowania do zaistniałych zmian w środowisku biznesowym. W idealnej sytuacji tworzona jest zamknięta pętla, która cyklicznie prowadzi do przekazu informacji zwrotnych bezpośrednio od odbiorców do środowiska programistycznego.

lean startup i design thinking

Synergia metodyk odpowie na potrzebę zmiany

Każde z podejść może być stosowane oddzielnie, jednak ich połączenie daje lepsze rezultaty. Tworzone jest wzajemnie wzmacniające się środowisko, które skupia się na koncentracji na użytkowniku i szybkiej iteracji jako środkach do osiągnięcia optymalnych wyników. Scalając je ze sobą pozwalamy na odpowiednie zbadanie potrzeb, stworzenie właściwych rozwiązań i ich ciągłą optymalizację.

Jeżeli jesteś w zespole, który korzysta na co dzień ze zwinnych metodyk, a po raz pierwszy chce wykorzystać połączenie ich z myśleniem projektowym i zweryfikować płynące z tego korzyści mam kilka zaleceń.

  1. Zacznij od małych kroczków.

Zdobądź wiedzę o pierwszym etapie Design Thinking – empatii. Wykorzystaj początkowo połączenie go ze zwinnością. Zdobądź w tym doświadczenie, koncentrując się na wybranych narzędziach o niskim ryzyku (które nie wymagają od Ciebie zbyt dużego nakładu pracy).

2. Podejmuj bardziej ambitne inicjatywy.

Aby ułatwić wymaganą w projektowaniu kreatywność, twórz zespoły interdyscyplinarne, które będą współpracowały ze sobą przy projektowaniu i opracowywaniu rozwiązań. Zaproś do współpracy moderatora, który pomoże Ci w przeprowadzeniu sesji kreatywnych.

3. Miej użytkownika na wyciągnięcie ręki.

Jak wspomniałam powyżej, warto aby zespół był połączony z użytkownikami końcowymi, aby promować wysoką częstotliwość współpracy. Porozmawiaj z nami w jaki sposób możesz to osiągnąć.  

4. Zwiększenie wagi projektowania.

Upewnij się, że zespół rozumie wartość etapów empatii, definiowania i ideacji, a także, że myślenie projektowe nie jest wykorzystywane tylko na początku projektu. Zwinne zespoły często skłonne są do “rozpoczynania kodowania”, a mieszanie zarządzania zwinnego z myśleniem projektowym po raz pierwszy może spowodować napięcie i niepewność ile czasu poświęcić na każdy z etapów. W rzeczywistości zespół powinien być przygotowany do powrotu na początek projektu w dowolnym momencie, aby odkryć nowe spostrzeżenia użytkowników i redefiniować ich problem, a następnie kontynuować rozwój z odnowioną wersją “dlaczego”.  

 

Bibliografia

https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf

https://www.projectsmart.co.uk/white-papers/chaos-report.pdf

https://www.zdnet.com/article/study-68-percent-of-it-projects-fail/

https://www.mindtheproduct.com/2017/09/understanding-design-thinking-lean-agile-work-together/

https://www.mendix.com/blog/design-thinking-vs-agile-combine-problem-finding-problem-solving-better-outcomes/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *