Analiza Trendów

Dynamiczne otoczenie i zwyczaje konsumenckie wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe udoskonalanie swojej oferty. Pomożemy Ci stworzyć rozwiązania zgodne z trendami. 

 

Jak przeprowadzamy analizę trendów?

Wykonujemy dokładny research tendencji rynkowych panujących w branży. Dzięki niemu zrozumiesz oraz wykorzystasz główne kierunki zmian i rozwoju w Twojej dziedzinie działalności.

Analiza Trendów Wrocław

Przed rozpoczęciem

Spotykamy się z Tobą, aby uzgodnić grupy docelowe, których będą dotyczyć badane trendy. Wyznaczymy cel analizy wraz z miernikami jego realizacji.

Bierzemy pod lupę praktyki w branży, analizujemy trendy w Twojej dziedzinie działalności oraz pokrewnych sektorach.

Przeprowadzamy pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z użytkownikami Twoich rozwiązań i tworzymy scenariusz procesu.

Analiza Trendów Wrocław

Analiza trendów

Razem z działem marketingu/insightu dokonujemy analizy zmian i tworzymy personę Twojej organizacji. Przygotowujemy scenariusze działań, wykorzystując do tego: mapy implikacji, strategiczne konsekwencje foresightów czy brainstorm cardy.

Zgłębiamy podczas sesji z użyciem technik kreatywnych nowe możliwości wynikające z wypracowanych scenariuszy. Będą temu towarzyszyły narzędzia takie jak: Opposite Thinking, Pytania o extremum, Mash-up.

Wypracowane rozwiązania przekładamy na realia biznesowe tworząc karty pomysłów oraz model zmiany w organizacji.

Analiza Trendów Wrocław

Po zakończonych badaniach

Analizujemy wnioski powstałe w procesie; tworzymy i przedstawiamy Ci raport, który będzie obejmował m.in:
- scenariusz wdrożenia zmian;
- insighty z wywiadów z użytkownikami;
- wykaz trendów oraz kierunki ich rozwoju w Twojej branży;
- rekomendacje zespołu Thinkle.

Analiza Trendów Wrocław

Wywiady etnograficzne

Prowadzimy pogłębione wywiady indywidualne (IDI). Rozmawiamy z Twoimi grupami docelowymi według wcześniej zaprojektowanego scenariusza. Wyciągamy miarodajne wnioski na temat ich problemów, potrzeb oraz oczekiwań.

Analiza Trendów Wrocław

Mapa Implikacji

Analizujemy każdy trend na podstawie daleko idących zmian. Prognozujemy kierunek, w jakim może się rozwijać oraz jego znaczenie dla grup docelowych.

Projektowanie usług Wrocław

Scenariusze rozwoju

Tworzymy scenariusze zmian dla każdego z trendów z uwzględnieniem sprzyjających oraz niesprzyjających dla niego rozwoju warunków.

Efekty analizy trendów

Po zakończonej współpracy dostarczymy Ci szczegółowy raport. Co w nim zawrzemy?

Analiza Trendów Warszawa

Potrzeby oraz oczekiwania konsumentów wobec Twojej oferty. Zdobędziesz informacje potrzebne do jej ciągłego doskonalenia.

Projektowanie usług Wrocław

Scenariusze rozwoju poszczególnych trendów funkcjonujących w Twojej branży wraz z prognozą ich rozwoju.

Projektowanie usług Wrocław

Rekomendacje działań, które będą odpowiadały na faktyczne potrzeby Twoich konsumentów oraz zgodne ze strategicznymi trendami.

Zalecenia zawarte w raporcie umożliwią sprawne wdrożenie nowych rozwiązań oraz podjęcie kluczowych decyzji na podstawie głosu swoich konsumentów.

 

Stwórzmy coś razem

Pomagamy zmieniać perspektywę i dostosowywać się do wymagań rynku.

Specjalizujemy się w:

  • audycie oraz kreacji produktów i usług,
  • badaniu rynku,
  • facylitacji sesji kreatywnych.